Jobb smart og spar tid med

«Norges digitale jusbibliotek»

Jusbiblioteket gir flere kilder i ett søk

Jusbiblioteket - En innovativ samlende tjeneste

 

 

Klikk på bildet for stort format.

Jusbiblioteket - en samlende tjeneste

Jusbiblioteket hjelper deg med å finne frem til relevant juridisk litteratur som bøker, artikler og tidsskriftartikler. Jusbiblioteket forenkler kildesøket ved at du samtidig søker i mer enn 32 000 registreringer i både åpne nettressurser og abonnementsbaser.

Postene i Jusbiblioteket har direktelenker til mer enn 50 åpne nettressurser og abonnementsbaser, som Nasjonalbiblioteket, Idunn, Juridika, Karnov, Lovdata Pro og Rettsdata.

Når materialet finnes i både en åpen ressurs og i en abonnementsbase lenkes det til begge ressursene. «Jusbiblioteket»™ har i tillegg informasjon om trykte jusbøker og jusartikler.

Mer om Jusbiblioteket →

Meld deg på våre kurs

Juridiske rettskildesøk er krevende, tar ofte lang tid og du må ha inngående kunnskap om både åpne nettressurser og abonnementsbaser. Når skal du bruke hvilken database? Hva er styrkene og begrensningene til de ulike databasene?

Vi holder kurs om innholdet både i de åpne nettressursene og abonnementsbasene, og hva som er fordelen med å søke i de ulike ressursene.

Eksempler på databaser/nettressurser vi gjennomgår er: Juridika, Karnov, Lovdata Pro, Rettsdata, Norges digitale jusbibliotek, Allvit, Biblioteksøk, Nasjonalbiblioteket, Oria, Regjeringen, Statsmaktene og DigiStorting.

Informasjon og påmelding →

Siste juridiske bokutgivelser

Klikk på forsidebildet for mer informasjon eller kjøp av boka

Nyheter fra Rettsinfo.no

Nyhetsbrev

Rettsinfos ukentlige nyhetsbrev oppdaterer deg på nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner Høringer
  • Annet fra Regjeringen
  • Uttalelser fra Arbeidsretten og Sivilombudsmannen

Les mer om Nyhetsbrev her →