Jobb smart og spar tid med

«Norges digitale jusbibliotek»™

"Norges digitale jusbibliotek" ™

− er for deg som vil jobbe digitalt smart og få oversikt over flest mulige kilder i et søk. Slik sparer du tid og holder deg oppdatert.

«Jusbiblioteket»™ gir deg

Hjelp med å finne juridisk litteratur som bøker, artikler og tidsskrifter. Jusbiblioteket forenkler søk ved at du søker i mer enn 26 000 registreringer som viser til bøker og artikler med mer i både åpne nettressurser og abonnementsbaser samtidig.

Materialet har direktelenker til åpne nettressurser og abonnementsbaser som Nasjonalbiblioteket, Idunn, Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata med flere.

Når materialet finnes i både en åpen ressurs og abonnementsbase lenkes det til begge ressursene. «Jusbiblioteket»™ har i tillegg informasjon om trykte jusbøker og jusartikler.

Mer info om våre tjenester →

«Jusbiblioteket»™ holder kurs

Vi vet at juridiske rettskildesøk ofte tar lang tid og krever inngående kunnskap om åpne nettsressurser og abonnementsbaser. Når skal du bruke hvilken base? Hva er styrkene til de enkelte basene?

Vi holder kurs om innholdet i de ulike åpne nettressursene og abonnementsbasene og hva som er den enkelte basens fortrinn.

Eksempler på nettressurser vi går gjennom er: Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata, Norges digitale jusbibliotek, Allvit, Biblioteksøk, Nasjonalbiblioteket, Oria, Regjeringen, Statsmaktene og DigiStorting.

Les mer om Rettsinfos kurs →

Siste juridiske bokutgivelser

Klikk på forsidebildet for mer informasjon eller kjøp av boka

Nyheter fra Rettsinfo.no

Nyhetsbrev

Rettsinfos ukentlige nyhetsbrev oppdaterer deg på nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner Høringer
  • Annet fra Regjeringen
  • Uttalelser fra Arbeidsretten og Sivilombudsmannen

Les mer om Nyhetsbrev her →