Halvere tiden du bruker på juridiske litteratursøk?

Bruker du mye tid på å søke i base etter base?

- Se morgendagens muligheter i dag!

Vi viser deg hvordan - bli med oss på digital frokost 24. august

"Norges digitale jusbibliotek" (Jusbiblioteket) og Tidemann biblioteksystem gir deg mulighet for å halvere tiden på dine rettskildesøk og juridiske litteratursøk.

Hvordan?

Søk samtidig i din lokale bokbase og i hele Jusbiblioteket. Med biblioteksystemet Tidemann, brukt på din lokale boksamling, og abonnement på Jusbiblioteket kan du søke samtidig i begge baser, vi kaller det samsøk. I samsøk ser du din egne lokale bøker - og Jusbiblioteket viser deg i tillegg om disse finnes elektronisk og hvor. Finnes ikke boka i din lokale bokbase, viser Jusbiblioteket hvor boka er.

Ikke aktuelt å registrere din boksamling? Jusbiblioteket alene er tidsbesparende! Bli gjerne med og se hvordan.

Søk samtidig i din lokale bokbase og i Jusbiblioteket;
som viser til mer enn 40 nettressurser!

Bibliotekservice leverer biblioteksystemet Tidemann. Det benyttes av "Norges digitale jusbibliotek", som driftes av Rettsinfo.no. Sammen forenkler vi din hverdag.

Vi viser denne heldigitale tjenesten, også for deg som ikke har Tidemann bibliotek, men ønsker å gjøre juridiske litteratursøk som dekker flest mulig digitale ressurser. Tjenestene til Bibliotekservice og Rettsinfo samarbeider, men er uavhengige av hverandre. Vi viser deg begge tjenestene.

Velges begge tjenestene, vil du kunne søke i din lokale boksamling og i hele "Norges digitale jusbibliotek" - som lenker til mer enn 40 nettressurser - samtidig!

Har du ikke Tidemann biblioteksystem i dag? Bli med på vår digitale frokost og se mulighetene. Rettsinfo leverer ferdige metadata for juridiske bøker noe som vil forenkle registreringen i din lokale boksamling.

 

Vi ønsker deg velkommen til:

 • Kl. 8.00 - 8.30       Digital frokost og kaffemingling (frivillig)
  Vi snakker om rettskildesøk og svarer på dine spørsmål
 • Kl. 8.30 - 9.00      Vi starter PRESIS og viser:
  
  - Introduksjon av Bibliotekservice og Rettsinfo
  
  - Kort visning av viktige rettskilder juristen bør kjenne godt til, rettskildebildet
  
  - Norges digitale jusbibliotek
  
  - Samsøk
  
  - Lokal base drifter med Tidemann biblioteksystem
 • Kl. 9.00 - 10.00      Vi svarer på dine spørsmål etter presentasjonen

 

Praktisk:

Dato:                                Tirsdag 24. august

Sted:                                Teams

Påmelding:                     susanne@rettsinfo.no
Etter påmelding får du Teamsinnkalling.

FRIST for påmelding:    23. august

 

JA, JEG VIL VITE MER OG MELDER MEG PÅ

 

For mer informasjon ber vi deg se våre hjemmesider Bibliotekservice.no og Rettsinfo.no.

Vil du vite mer og/eller ha en demo allerede nå? Kontakt oss gjerne:
Tidemann biblioteksystem: e-post: Thomas Johnsen, tlf 98 28 30 90.
Jusbiblioteket og demo: e-post: Susanne Mysen, tlf 99 23 70 71.

 

Eksempel på samsøk hvor hvite treff er lokal Tidemann bokbase og lyse røde er i Jusbiblioteket. Klikk på bildet for større visning:

"Norges digitale jusbibliotek" (Jusbiblioteket) leveres av Rettsinfo.no. Tidemann biblioteksystem leveres av Bibliotekservice.