Halvere tiden du bruker på juridiske litteratursøk?

Bruker du mye tid på å søke i base etter base?

- Se morgendagens muligheter i dag!

Søk samtidig i din lokale bokbase og i Jusbiblioteket;
som viser til mer enn 40 nettressurser!

"Norges digitale jusbibliotek" (Jusbiblioteket) og Tidemann biblioteksystem gir deg mulighet for å halvere tiden på dine rettskildesøk og juridiske litteratursøk.

Hvordan?

Søk samtidig i din lokale bokbase og i hele Jusbiblioteket. Med biblioteksystemet Tidemann, brukt på din lokale boksamling, og abonnement på Jusbiblioteket kan du søke samtidig i begge baser, vi kaller det samsøk. I samsøk ser du din lokale boksamling - og Jusbiblioteket viser deg i tillegg om disse finnes elektronisk og hvor. Finnes ikke boka i din lokale boksamling, viser Jusbiblioteket hvor boka er.

Bibliotekservice leverer biblioteksystemet Tidemann. Det benyttes av "Norges digitale jusbibliotek", som driftes av Rettsinfo.no. Sammen forenkler vi din hverdag.

Tjenestene er heldigitale. Tjenestene til Bibliotekservice og Rettsinfo samarbeider, men er uavhengige av hverandre. Velges begge tjenestene, kan du søke samtidig i din lokale boksamling og i hele "Norges digitale jusbibliotek" - som lenker til mer enn 40 nettressurser - samtidig!

Har du ikke Tidemann biblioteksystem i dag? Rettsinfo leverer ferdige metadata for juridiske bøker noe som vil forenkle registreringen i din lokale boksamling i Tidemann biblioteksystem.

For mer informasjon se våre hjemmesider Bibliotekservice.no og Rettsinfo.no.

Vil du vite mer og/eller ha en demo? Kontakt oss gjerne:
Tidemann biblioteksystem: e-post: Thomas Johnsen, tlf 98 28 30 90.
Jusbiblioteket og demo: e-post: Susanne Mysen, tlf 99 23 70 71.

Eksempel på samsøk hvor hvite treff er lokal Tidemann bokbase og lyse røde er i Jusbiblioteket. Klikk på bildet for større visning:

 

"Norges digitale jusbibliotek" (Jusbiblioteket) leveres av Rettsinfo.no. Tidemann biblioteksystem leveres av Bibliotekservice.