Hva er juristens søkedrøm?

Litteratur, lovtekst og dommer i et søk?

Ja, du leste riktig. Ønskedrømmen for søking er vel å kunne stille et juridisk spørsmål eller en juridisk problemstilling og få opp relevant litteratur, lovtekst og dommer i et søk. Teknologien er ikke helt der ennå.

Vi sier ofte at det enkle er det beste. Hva er det enkleste når det gjelder søking? Drømmen er vel å søke i fullteksten til all juslitteraturen og få relevante treff presentert på en oversiktlig måte samt vite om og hvor materialet finnes online.

Innholdsoversikt – dagens utfordring?

Utfordringen er at den juridiske litteraturen er i mange ulike betalingsbaser og åpne nettsteder samt trykt litteratur. En må ha tilgang til betalingsbasene for å søk i deres innhold. Det er tre stor juridiske fulltekstbaser; betalingsbasene er Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata. I tillegg er det flere andre betalingsbaser samt åpne nettsteder fra organisasjoner, forlag og offentlige nettsider.

Ved søk i «Norges jusbibliotek™» får du se innhold i betalingsbaser uten abonnement, men linken virker kun for abonnenter av den eksterne basen.

Hvem kjenner vel til alt innhold i betalingsbasene i tillegg til åpne søkeportaler som Oria, Allvit, Nasjonalbiblioteket, forlag, universiteter eller organisasjoners nettressurser?

«Norges digitale jusbibliotek™» er UNIK – søk enkelt i 26 000 poster

«Norges jusbibliotek™» gjør kartleggingen for deg. Med over 26 000 registreringer som viser til innhold i både åpne nettsteder og betalingsbaser hvor bøker, artikler, festskriftartikler, tidsskrifter og juridiske serier finnes online. Disse går til over 40 nettressurser, inkl. Idunn, Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata.

I tillegg kommer litteratur/rettskilder fra utgivere som ikke har materialet online eller er registrert hos de juridiske betalingsbasene. Det er like viktig å få vite om disse ressursene i samme søk og ser når trykt utgave må benyttes.

Er kommentarutgave til agenturloven online?

Hvordan finner du ut om kommentarutgave om agenturloven er online? Hvor starter du å søke?

Et søk på «agenturlov» i «Norges jusbibliotek™» gir deg treff som gjør at du slipper å låne inn / gå og hente boka. Ved å klikke på lenken «Les i NB Bokhylla» i vår registrering kommer du rett til boka i Nasjonalbiblioteket og kan lese den omgående.

Klikk på bildet under for å få opp registreringen i «Norges jusbibliotek™».

 

Hvor finner jeg opprinnelig tekst til husleieloven av 1939?

Hvor finner du den opprinnelige teksten til husleieloven av 1939 ved ett søk og to klikk? Det er kjekt å vite at offentliggjøring av lovteksten stod i «Norsk lovtidende 1939» – som søkes opp i «Norges jusbibliotek™» og får den.

Klikk på bildet under for å få opp registreringen i «Norges jusbibliotek™».

Klikk så på «Nasjonalbiblioteket» og få opp boka med loven:

 

«Norges digitale jusbibliotek» sparer deg for tid og forenkler søking etter juridisk litteratur.

Kontakt oss for prøvetilgang: susanne@rettsinfo.no