Hvorfor Norges digitale jusbibliotek?

«Norges digitale jusbibliotek» - bare enda en base?

Rettskilde- og juridiske litteratursøk er tidkrevende. For å finne det lille ekstra er det mange kilder å søke i: betalingsbasene Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata, Allvit, Idunn og åpne ressurser som Nasjonalbiblioteket, Oria og googling.

Jusbiblioteket gir deg det lille ekstra ved å samle informasjon i en base. Det UNIKE er at du også kan gjøre emneoppslag på lovhenvisninger som "Grunnloven § 112" eller en dom "HR-2020-1142-A (Apple)".

 

Jusbiblioteket gir deg alt i en base:

  • Lenker til 27 700 artikler, bøker, tidsskrifter i 40 åpne- og betalingsbaser
    (Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata, Nasjonalbiblioteket m.fl.) fra 1836 til dags dato
  • Får se innhold i baser selv uten abonnement
  • Trykte bøker og artikler fra Fagbokforlaget, Cappelen Damm, Dreyer, Karnov Group, Kommuneforlaget, Novus, Pax og Samlaget
  • Lenker til bøker og artikler i salg
  • Innholdsfortegnelse til bøker
  • Referanse til bruk i litteraturlister
  • Emneoppslag på lovhenvisninger og dommer
  • Mulighet for å søke i lokal boksamling samtidig (se info lenger ned)

 

Litteratursøk om dommen HR-2019-1801-A

Her er det søkt etter informasjon om Høyesterettsdommen «HR-2019-1801-A». Treffet viser selve dommen og artikler som er i Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata.

Klikk på bildet under for å se trefflista og hvilke baser de ulike artiklene er i.

Søk etter bok

Eksempel på bok som finnes både som trykt og elekronisk utgave med lenke til kjøp, innholdsfortegnelse og onlineboka i Juridika og Allvit.
Lovhenvisninger i boka kan gjøres som emneoppslag: Dekningsloven (1984) § 2-2, Grunnloven § 105 og Kommisjonsloven (1916) § 53:

Klikk på bildet for å se treffet i Jusbiblioteket.

 

Søk samtidig i deres lokale base og Jusbiblioteket

Enda mer tid å spare

Jusbiblioteket bruker Tidemann biblioteksystem som bygger på internasjonale standarder. Om dere har, eller velger Tidemann biblioteksystem (mulig å kjøpe ferdig registrerte poster) kan du søke samtidig i lokal boksamling og i Jusbiblioteket.

Eksempel på søk hvor hvite treff er lokal samling. Klikk på bildet for større visning:

 

Start søkingen i Jusbiblioteket og spar tid fremfor å søke i base etter base.

Ønsker du å vite mer og prøve Jusbiblioteket, kontakt:

Susanne Mysen
Epost: susanne@rettsinfo.no
Tlf.: 99 23 70 71