Juridiske litteratursøk – Hodebry eller økt fritid?

Vet du hva som finnes i Oria, Nasjonalbiblioteket, Idunn, Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata eller Statsmaktene for å nevne noen helt sentrale kilder ved gjenfinning av juridiske artikler og bøker? Innhold og begrensinger i disse og andre kilder bør du ha inngående kjennskap til om du ønsker raskest mulig oversikt og gjenfinning.

Hvordan vite hvor titusenvis av artikler og bøker med mer er? En får heller ikke se innhold i betalingsbaser en ikke abonnerer på. Dette har "Norges digitale jusbibliotek" gjort noe med.


Informasjon overload – Rettskildenes labyrint
I dag har vi tilgang til mer informasjon enn noen gang og vi trenger ofte informasjonen raskest mulig, vi skal helst ha informasjonen nå eller aller helst i går! Det er ikke gitt at vi finner alt vi ønsker ved et googlesøk, i alle fall ikke når vi skal finne juridisk litteratur. Mange tror det bare er å google så finner de alt. Det er fremdeles viktig med kunnskap om kilder som er viktig innen jussen. Rettskildene har fortsatt sitt faste hierarki. Innenfor litteratur er kildene og tilgangen på nettet stadig økende. En del er på det åpne nettet, men mye ligger bak betalingsmurer som du må ha tilgang for å se.

Min erfaring er at det er nok ikke søkingen som er dagens utfordring. Søkemotorer på nettet og i betalingsbaser er enklere å bruke enn tidligere. Utfordringen ligger heller i å ha kildekunnskap om innholdet i både åpne- og betalingsbaser. Hvem kan vel vite hvor titusenvis av artikler og bøker ligger?

Hvilken base skal en starte å søke i? Idunn, Juridika, Lovdata Pro, Nasjonalbiblioteket, Rettsdata eller Oria for å nevne noen. Mye ligger også åpent tilgjengelig på egne nettsider eller som open access hos utgiver. Dette gjelder især tidsskrifter. Noen slike titler er «Arbeidsrett og arbeidsliv», «Kritisk juss», «Nytt i privatretten», «Nordisk administrativt tidsskrift» og «Oslo law review». Om innholdet i slike åpne tidsskrifter vises ved googling varierer. Ulempen er uansett treff i dokumenter en ikke er interessert i.

Info om Oria
I Oria søker du i norske fag- og forskningsbibliotekenes ressurser. Oria er den største norske fagdatabasen for bøker og artikler med mer. Den er å betrakte som den norske fagsamkatalogen som viser hva som finnes i mange norske fagbibliotek som også låner ut sin litteratur direkte eller via norske folkebibliotek. Oria lenker til åpne kilder som Nasjonalbiblioteket og DUO.

Oria er ikke spesielt tilrettelagt for juridisk litteratur. En del juridisk litteratur er ikke med og har ikke jusspesifikke emneord. Men det mener jeg at det er ikke emneord for domsreferanse, feks HR-2020-1142-A eller lover med år når loven er fra.

HJELP! Jeg trenger «Husleieloven av 1939» nå!
Du trenger å se en eldre lovtekst da den kom. Hvor finnes den? Her kan det enkleste være å sjekke offentliggjøringen i Norsk lovtidend i sin tid. Hvor finnes den og finnes den online?

Skal du ha forarbeidene og? De kan lastes ned fra det åpne nettet. Skal du søke i forarbeidene må du til en annen base enn der det er enklest å laste ned forarbeidene. Forvirrende?

Selv har jeg arbeidet i mer enn 25 år med å finne fram stortingsforhandlinger inklusive lovforarbeider, juridiske bøker, artikler og alt annet jurister og advokater trenger. Da jeg arbeidet i advokatbransjen hadde jeg mange bibliotekfaglige oppgaver i tillegg til å svare på «Hvor finner jeg …?» Nå arbeider jeg på heltid med å følge med på nye relevante kilder og legger dem inn i Rettsinfos base og det ukentlige nyhetsbrevet «Rettsinfo Informerer». Å holde seg ajour på stadig nye utgivelser innen juss er en heltidsjobb.


Får du med deg alt?
Tør du å gå i retten, møte klienter eller ta en beslutning etter å ha søkt i et begrenset antall kilder? Ikke alle jurister og advokater abonnerer på alle de norsk juridiske hovedbasene. Hvordan holde seg ájour? Det finnes to sentrale kommentarutgaver (bøker) av arbeidsmiljøloven. Vet du hvor de er? De er i to ulike betalingsbaser. Om du er jurist og har tilgang til begge basene vet kanskje du hvor de er. Om du ber din sekretær å få finne fram noe i den ene til juridisk utdrag, vet din vedkommende hvor den ønskede kilden/boka finnes?

Slik kan jeg fortsette å nevne eksempler. Jurister er flinke folk og arbeider ofte mye, veldig mye. Det norske arbeidslivet er hektisk og hvert et minutt, ja hvert et ledig sekund skal utnyttes.

Rettsinfo forenkler så du sparer tid
"Norges digitale jusbibliotek" er en søkeportal som viser til online bøker, artikler, tidsskrifter, nemnder, juridiske serier som Norsk lovtidend med flere. Jusbiblioteket førstestedet å søke.

"Norges digitale jusbibliotek" gir deg alt i en søkeportal

  • Linker til over 40 åpne- og betalingsressurser for bøker, artikler med mer
  • Får se innhold i baser du ikke abonnerer på
  • Lenker til bøker og artikler i salg
  • Viser også til publikasjoner som ikke er i baser; Cappelen Damm, Dreyer, Fagbokforlaget, Kommuneforlaget og Novus
  • Viser til artikler og tidsskrifter som ikke er indeksert i for eksempel Oria
  • Etterstreber å lenke til omtalte dokumenter som dommer, rundskriv, NOUer og andre relevante offentlige dokumenter
  • Har nedlastbar litteraturreferanse til bruk i litteraturlister
  • Nyhetsbrev: konsise og uten reklame (sparer dere for tid om egne nyhetsoversikter lages)

Rettsinfo – «Norges digitale jusbibliotek» / «Din digitale bibliotekar» forenkler gjenfinningen for sekretærer, jurister og dommere og andre som behøver juridisk litteratur og rettskilder.

Kontakt oss for prøvetilgang: susanne@rettsinfo.no