Jusbransjen satser på digitale løsninger

Jusbransjen har fokus på å arbeide mer digitalt, men hva med den juridiske litteraturen?

Er juslitteraturen glemt? Kan søking etter juslitteratur og rettskilder også forenkles?

Jeg, Susanne Mysen, har søkt etter juslitteratur og rettskilder for advokater og jurister i mer enn 25 år. Jeg vet at litteratursøk er tidkrevende.

For meg er det vært viktig å ha kunnskap om innhold og funksjonalitet til både åpne og betalingsressurser.

Noen viktige kilder er Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata, Allvit, Idunn, Nasjonalbiblioteket, Regjeringen og Stortinget. Allikevel er det helt umulig å vite hvor titusener av juridiske bøker og artikler er.

En annen utfordring er at du må søke i mange baser for å få best mulig oversikt.

Dette har "Norges digitale jusbibliotek" gjort noe med. Jusbiblioteket samler informasjon om jusartikler, jusbøker og juridiske tidsskrifter og lenker til dokumentene i både åpne- og betalingsressurser.

Jobb digitalt smart ved å starte søket i Jusbiblioteket hvor du får se innhold i flere ressurser i et søk.

«Norges digitale jusbibliotek» er for deg som ønsker:

 • Å søke i 26 000 artikler, bøker og tidsskrifter i et søk
 • Få lenker til ca. 40 åpne- og betalingsressurser som Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata. Andre viktige nettbaser er: Allvit, Idunn og Nasjonalbiblioteket
 • Lenker til dokumenter fra 1836 til dags dato
 • Å se innhold i baser selv uten abonnement
 • Mer enn 3200 artikler i bøker og festskrift med lenker til Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata og Nasjonalbiblioteket
 • Trykte bøker som ikke er i baser; Cappelen Damm, Dreyer, Fagbokforlaget, Justinian, Karnov Group, Kommuneforlaget og Novus
 • Innholdsfortegnelse til nyere jusbøker
 • Nedlastbar litteraturreferanse til bruk i litteraturlister
 • Emneoppslag på lovhenvisninger og nyere høyesterettsdommer
 • Etterstreber å vise til omtalte dokumenter som dommer, rundskriv, NOUer og andre offentlige dokumenter
 • Å se artikler og tidsskrifter som ikke er i Oria
 • Enkel lenke til bøker og artikler i salg

Er det for godt til å være sant?

Her er et eksempel på informasjon om høyesterettsdommen HR-2021-417- Acer som kom i går (1. mars):

Trefflista kan du også se i "Norges digitale jusbibliotek":

Et annet eksempel er artikler om høyesterettsdommen HR-2020-1142-A Apple:

Trefflista kan du også se i "Norges digitale jusbibliotek":

Her vises det til artikler i både Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata i tillegg til selve dommen, alt i et søk.

Kan det bli enklere?