Rettskildekurs og foredrag

 

Rettsinfo holder foredrag om emner innen rettskildesøk og lovforarbeider

Rettsinfo holder kurs og foredrag om juridiske rettskilder og gjenfinningen av disse. Kursene og foredragene vinkles og tilpasses etter kundens behov. Ønsker din virksomhet faglig oppdatering er foredragene godt egnet.

Aktuelle temaer kan være:

  • Oversikt over «Det juridiske kildebildet»™
  • Betalingsbaser og innholdet i disse
  • Stortingsforhandlinger
  • Juridisk litteratur
  • Åpne søkeportaler som Nasjonalbiblioteket og Oria
RETTSKILDESØK (3 timer)

Vi viser deg avanserte googlesøk for mer presise treff - som kan spare deg for tidkrevende leting!

Vet du når du skal bruke hvilken base? Blant annet tilgjengeliggjøres mange juridiske bøker først i basen Allvit.

Vi tar for oss sentrale ressurser som Juridika, Karnov, Lovdata Pro, Rettsdata, Norges digitale jusbibliotek, Allvit, Idunn, Nasjonalbiblioteket, Oria, Biblioteksøk, Statsmaktene og DigiStorting.

Det er fokus på de litterære basene. Hovedvekt på gjenfinning av juridisk litteratur og rettskilder.

Det er kun de åpne nettressurser som er komplette for lovforarbeider. Vi viser deg hvordan ressursene Statsmaktene og DigiStorting bør brukes i en kombinasjon.

Søking i rettskilder tar ofte tar lang tid og krever inngående kjennskap til innhold i de forskjellige juridiske kildene.

I dette lynkurset får du:

  • Oversikt over rettskildene
  •  Lærer avanserte Google-søk
  • Det er kun åpne nettsider som er komplette med lovforarbeider.
  • Rettsinfo viser hvor du finner dem
  • Nytt om baser / nettsteder siste år

Her får du høydepunktene i Rettsinfos 3 timers kurs på 45 minutter.
BLI MED, LÆR og spar deretter tid i hverdagen!

Det er kun de åpne nettressursene som er komplette for lovforarbeider, men alt finnes ikke i en kilde. Ofte må flere kilder benyttes. Når skal hvilken ressurs brukes?

De åpne kildene utfyller de juridiske betalingsbasene Lovdata Pro og Rettsdata. Derfor egner kurset seg for alle: de som har ingen, en eller begge betalingsbasene.

Vi går gjennom alle de viktige basene og lærer deg de triksene så du kan utnytte basene best mulig.

Ressursene vi tar for oss er: Lovdata, Regjeringen, Stortinget, Statsmaktene (hos Nasjonalbiblioteket), Nasjonalbiblioteket, Universitetet i Oslo for NOUer, Lovdata Pro og Rettsdata.

Fokuset i kurset er på de åpne nettressursene.

Det er kun de åpne nettressursene som er komplette for lovforarbeider, men alt finnes ikke i en kilde. Ofte må flere kilder benyttes. Når skal hvilken ressurs brukes?

De åpne kildene utfyller de juridiske betalingsbasene Lovdata Pro og Rettsdata. Derfor egner kurset seg for alle: de som har ingen, en eller begge betalingsbasene.
Forkunnskaper er ikke nødvendig. Vi går gjennom så du får oversikt over viktige begreper: lovens saksgang, lovdokumentene, hvor du finner lovforarbeider, kunngjøring av lov og forskrifter og dommer / avgjørelser m.m.

Noen av kildene er: DigiStorting, Høyesterett, Lovdata, Nasjonalbiblioteket, Regjeringen, Rettsdata og Statsmaktene.

Kurset er to timer og utvides til tre timer for de som ønsker oppgaver.

Dette kurset egner seg utmerket for arbeidsplasser / studier som ønsker grunnleggende opplæring om lover og å få oversikt over og utnytte åpne kilder smart, raskt og effektivt; juridiske utdanninger, de som skal lære grunnleggende lover /jus, biblioteker, offentlig forvaltning med flere.

Kontakt oss ved interesse for dette kurset →

Vi går gjennom grunnleggende og viktig basiselementer som er helt sentrale for de som arbeider med å registrere bøker, tidsskrifter og skal anskaffe dette materialet ved kjøp eller innlån:
Kjøp av bøker / artikler, bibliotekvesenets funksjoner, prinsipper for registrering i et biblioteksystem og hvordan emneord legges på, eksterne baser og søking og bestilling av innlån.

Passer for personer med bibliotekansvar: juristen, kontorpersonalet og alle som trenger å skaffe seg informasjon eller deg som ønsker å utvide sin kunnskap om bibliotekdrift.

Bakgrunn

Som advokat eller jurist er det svært viktig å holde seg oppdatert. Jurister må følge med på lovendringer og nytt i regelverk, i tillegg til ny juridisk litteratur. Juridiske litteratursøk krever derfor kunnskap om innhold i mange baser og nettsteder og kan være svært tidkrevende.

Innhold

Rettsinfo hjelper deg med å holde deg oppdatert og har spesialisert seg på kurs i rettskildesøk og gjenfinning av lovforarbeider.

Lovforarbeider finnes både åpent på nettet, men det kan være utfordrende å finne dem. Hvilken base som er best å bruke avhenger av hvilken informasjon du har og hva du trenger.

Spesialtilpasset kurs

Vi skreddersyr kursene etter kundens ønske både når det gjelder innhold og lengde. Kurs holdes både på Teams og fysisk i våre lokaler på Lillestrøm.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon →

Målgruppe

Rettsinfo har kurs tilpasset deg som er jurist, advokat, bibliotekmedarbeider, sekretær eller advokatassistent.

Kursene kan utvides med gjennomgang av flere eksempler og praktiske oppgaver. Det utvidede kurset egner seg godt for alle de ulike gruppene.

 

 

Kurs 2024

Kursene holdes i våre lokaler i Storgata 7 i Lillestrøm, 5 minutters gange fra Lillestrøm stasjon. De fysiske kursene holdes samtidig på Teams.

Ta kontakt ved ønske om bedriftsinterne kurs →

Kursoversikt

Kurset forlenges når det er ønske om flere eksempler og oppgaver kursdeltagerne kan prøve seg på før de gås gjennom i fellesskap.

Rettskildesøk - 3 timer:
Fysisk og Teams:
Torsdag 22. februar kl. 13-16
Tirsdag 19. mars kl. 13-16
Torsdag 25. april kl. 9-12
Tirsdag 25. juni kl. 13-16

Oversikt over rettskildene - 1 time:
Teams:
Tirsdag 20. februar kl. 9-10
Mandag 18. mars kl. 17-18
Onsdag 29. mai kl. 17-18

Lovforarbeider - 2 timer:
Fysisk og Teams:
Fredag 23. februar kl. 9-11
Onsdag 20. mars kl. 9-11
Onsdag 24. april kl. 14-16
Onsdag 25. juni kl. 9-11

Bibliotekfunksjoner - 4 timer:
Fysisk
Onsdag 16. juni kl. 12-16

Bibliotekkurset holdes gjerne internt for arbeidsplasser via Teams eller fysisk. Ta kontakt.

Påmelding kurs →

Priser

Redusert pris for medlemmer av Advokatforeningen.

Det deles ut kursbevis som grunnlag for innmelding av kurs som etterutdanning.

Spesialtilbud for studenter:

Studenter med gyldig studiebevis får våre kurs til kr 300 pr kurs.

Pris pr deltager:

En times kurs:                 Kr 900 / 1450
To timers kurs:                Kr 1500 / 2000
To og en halv time:         Kr 1800 / 2300
Tre timers kurs:               Kr 2100 / 2600
Fire timers kurs:              Kr 2500 / 3100
Fem timers kurs:             Kr 2800 / 3400
Seks timers kurs:            Kr 4300 / 5400

Påmelding kurs →

 

Påmeldingsskjema:

Fyll ut skjemaet for å melde deg på et kurs. Påmeldingen er bindende.

Sagt om våre kurs:

"For min del var rettskildekurset en oppvekker. Det gikk først opp for meg under kurset hvor lite jeg egentlig vet om de ulike juridiske kildene vi har og hvor de er å finne – og det er ikke så rart at jeg er forvirret i å følge kursholder.

Susanne har stødig kunnskap, lang erfaring og er flink til å formidle. Anbefaler kurset til alle som jobber med juridiske kilder i det daglige."

Katrine Håtuft Høylandskjær, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Møller

"Jeg fant rettskildekurset nyttig og anbefaler alle jurister å gjennomføre det for å få en nødvendig oversikt og innføring i juridiske rettskilder som per i dag enten er utilgjengelig eller vanskelig å finne frem til på nett."

Andreas Møller, Advokat i Advokatfirmaet Møller

Susanne Mysen er en meget pedagogisk og kunnskapsrik underviser med tung kompetanse og lang erfaring. Hun guidet studentene mine gjennom et svært uoversiktlig og kaotisk landskap med kyndig trygghet, humor, pedagogiske sensitivitet og masse gode eksempler og forklaringer. Jeg lærte masse nytt selv også, ikke minst om ulike databaser, hvordan man skal bruke dem, finne fram og hva som er styrker og svakheter med ulike verktøy. Susanne gir studentene praktisk nyttig og arbeidsrelevant kunnskap om juss og det å finne fram i rettskilder. Jeg tror kursene er relevant på alle nivåer. Studentene mine var i alle fall svært fornøyde og glade og følte at de fikk svært verdifull kunnskap som de kunne ta med seg videre både i jobb og til eksamen.

Hadi Strømmen Lile, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

"Deltok på seminar der Rettsinfo holdt innlegg om kildesøk i stortings-forhandlinger. Hadde selv jobbet med de samme søkemotorene som vitenskapelig assistent, men innlegget til Rettsinfo lærte meg svært mye nytt på kort tid.

Det er tydelig at de er i besittelse av spesialkunnskap som bare lang erfaring kan gi. Denne kunnskapen ble videreformidlet på en praktisk og effektiv måte!"

Daniel Morken Farstad, Student, masterprogrammet i rettsvitenskap, UiO

"Susanne Mysen sitt kurs gir en god oversikt i jungelen av registre og kilder som finnes, hun vet hva hun snakker om."

Hedvig Svardal, Advokat i Advokatfirmaet Svardal