Lovforarbeider finnes både her og der – Gjenfinning til besvær?

Det er mange kilder og nettressurser, åpne og betalte, som har lovforarbeider i fulltekst. Hvilke ressurser er komplette?

Det finnes ikke en ressurs som har alt. Du må bruke ulike nettressurser og gjerne i kombinasjon alt etter hva du har av informasjon eller hva du skal ha. De ulike ressursene dekker ulike tidsperioder. Derfor bør du kjenne til styrker og svakheter ved de ulike kildene.

Hovedkildene er:

Åpne kilder:

 • Lovdata
 • Regjeringen.no
 • Stortinget.no
 • Statsmaktene (hos Nasjonalbiblioteket)
 • Nasjonalbiblioteket, nb.no
 • Universitetet i Oslo

Lukkede kilder:

 • Lovdata Pro
 • Rettsdata

Ressursene har ulike oppbygging og funksjon. Hvilken ressurs du skal bruke avhenger av hva du har av informasjon og hva du skal ha.

Valg av ressurs avhenger av:

 • Skal du søke i fullteksten?
 • Skal du ha oversikt over alle dokumentene i en sak?
 • Skal du se endringene som er gjort i en lovparagraf?
 • Skal du lenke til dokumentet?
 • Skal du laste ned dokumenter?
 • Skal du holde deg oppdatert?

For å arbeide mest mulig rasjonelt er det viktig å kjenne til alle ovennevnte kilder inngående.

Lære mer?

Rettsinfo holder kurs i gjenfinning av lovforarbeider. Kurset kan gjerne holdes hos din arbeidsplass.

https://www.rettsinfo.no/kurs/

Kontakt oss for prøvetilgang: susanne@rettsinfo.no