«Norges digitale jusbibliotek»™

 

For deg som vil arbeide digitalt og enkelt

Rettsinfo har inngående kunnskap om innholdet i juridiske abonnementsbaser, åpne baser/nettressurser med juridisk innhold samt den juridiske litteraturen. Gjenfinning av juridisk litteratur og rettskilder som hittil ikke har vært samlet i en database krever inngående kjennskap til innholdet i de ulike databasene og det trykte materialet. Juridisk litteratur kan være alt fra bøker, artikler, tidsskrifter, lover, forskrifter, lovforarbeider, kongelige resolusjoner, traktater m.m.

«Norges digitale jusbibliotek» («Norges jusbibliotek»™) er en bibliografisk database over den juridiske litteraturen (bøker, artikler, tidsskrifter og andre juridiske publikasjoner som Norsk Lovtidend, Complex og Marius), og lenker til dokumenter online, både i åpne baser/nettressurser og abonnementsbaser.

Fordelene med å abonnere på jusbiblioteket er:

 

 

Innhold

Jusbiblioteket har mer enn 27 000 registreringer fra 1836 til i dag

Vi har lagt ned et omfattende arbeid med å registrere juridiske publikasjoner, samt at vi lenker til online ressurser for at du skal spare tid når du søker i databasen vår. Postene har direktelenker til åpne nettressurser og abonnementsbaser som Nasjonalbiblioteket, Idunn, Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata.

Vi registrerer den bibliografiske informasjonen som tittel, forfatter, utgiver, år, omfang og emne med mer. I tillegg har artikler ofte med innledningen som er fritekstsøkbar.

"Norges digitale jusbibliotek" er en abonnementstjeneste. Kontakt oss for en uforpliktende presentasjon.

Unik tjeneste

For deg som vil spare tid og få treff i flere databaser i et søk

Det unike med «Norges digitale jusbibliotek»™ er at du får treff på bøker og artikler i nettressurser og databaser selv om du ikke har abonnement på basene.

Alle får se informasjon om bøkene og artiklene. Direktelenker for lesing av dokumentene virker kun for abonnenter av databasene.

Jusbiblioteket gir deg informasjon om bøker og artikler innen et bestemt emne, om en lovparagraf eller for eksempel en høyesterettsdom. Se eksempel på et konkret søk lenger ned på siden.

Postene kan lastes ned og brukes i et juridisk utdrag eller som referanseliste til en bok eller artikkel.

 

"Norges digitale jusbibliotek" har unike lenker

En bok- eller artikkelpost har lenker til flere relevante kilder. I alt lenkes det til mer enn 40 nettressurser. Når materialet finnes i både en åpen ressurs og abonnementsbase, lenkes det til begge ressursene, hvilken ressurs du ønsker å gå til er valgfritt.

Her er eksempel på åpne og abonnementsressurser som Jusbiblioteket lenker til:

 • Bøker og artikler har lenker til abonnementsbaser som
   • Juridika
   • Lovdata Pro
   • Rettsdata
   • DJØF forlag
 • Andre databaser
   • Idunn
   • Oria
   • Nasjonalbiblioteket
   • Mange åpne nettressurser
 • Bøker, særtrykk og artikler i salg lenker til
   • Akademika
   • E-bøker
    • Allvit
    • E-bok.no
   • Idunn: for artikler
   • Bokanmeldelse
   • Innholdsfortegnelse

 

Se Jusbiblioteket i praksis:

 

Registrer din boksamling - vi kan hjelpe til med metadata

Vi kan hjelpe deg med registrering av din boksamling
Ønsker du å få oversikt over din eller boksamlingen til din arbeidsplass ved å registrere bøkene i en database? Vi har metadata for norsk juridisk litteratur og kan hjelpe deg med å registrere bøker, tidsskrifter og juridiske serier. Våre bokposter har emneord og klasseinndeling som forenkler registreringen.

Forenkle registrering av nye bøker - Gratis nedlasting for abonnenter
Som abonnent av Norges digitale jusbibliotek får du tillatelse til å laste ned vår informasjon om nye bokutgivelser til deres lokale database.

Biblioteksystemet Tidemann
Norges digitale jusbibliotek benytter biblioteksystemet Tidemann som bygger på internasjonale standarder og leveres av Bibliotekservice. Tidemann har app for søk og utlån. Tidemann er en komplett bibliotekmodul som er enkel å registrere i. Vi viser deg gjerne Tidemann i praksis.

Søk samtidig i deres lokale bokbase og i hele Jusbiblioteket
Ved bruk av Tidemann biblioteksystem for deres boksamling er det mulig å søke i hele Jusbiblioteket samtidig. Det er også mulig å velge kun en av basene. Ved samsøk i lokal bokbase og Jusbiblioteket vil lokale treff være hvite og treff i Jusbiblioteket lyserøde.

 

 

Eksempel fra Jusbiblioteket ser du her:

 

Unikt med Jusbiblioteket:
Søk på litteratur om en dom

Her er det søkt etter informasjon om Høyesterettsdommen «HR-2019-1801-A» og treffet viser selve dommen og artikler som er i abonnementsbasene Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata.

Trefflista kan alltid sorteres ved å trykke på feltene i menylinja i Jusbiblioteket: Tittel - Dokumenttype - Signatur/Beskrivelse - Forfatter - År.

Klikk på bildet under for å se trefflista og hvilke baser de ulike artiklene er i.

 

Unikt med Jusbiblioteket:
Søk på litteratur med lovhenvisning

Her er et emnesøk etter litteratur om Grunnloven § 112. Treffet viser selve klimadommen og artikler og bøker som er i abonnementsbasene Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata. I tillegg får du treff i åpne nettressurser som Nasjonalbiblioteket.

Trefflista viser de ulike artiklene og bøkene. Klikk på bildet for større format.

 

Søk på forfatter

Her ser du hvordan trefflisten ser ut etter søkt på forfatteren Morten Holmboe. Trefflista er sortert med den nyeste litteraturen øverst og viser de nyeste treffene.

Klikk på bildet for større format.

 

Informasjon om en bok

Under ser du hvordan de bibliografiske opplysningene om en bok ser ut i jusbiblioteket.

Klikk på bildet for større format.

 

Vil du vite mer om Jusbiblioteket eller få en prøveperiode?

Fyll inn og vi kontakter deg