«Norges digitale jusbibliotek»™

 

Vårt mål er at jurister skal arbeide digitalt og raskt for å finne juridisk litteratur

Rettsinfo vet at søking etter juridisk litteratur ofte tar lang tid og krever inngående kjennskap til innhold i de juridiske kildene i tillegg til det trykte materiale. Juridisk litteratur kan være alt fra bøker, artikler, tidsskrifter og andre juridiske publikasjoner som Norsk Lovtidend, Complex og Marius.

Rettsinfo har inngående kunnskap om innholdet i juridiske abonnementsbaser, åpne baser/nettressurser med juridisk innhold samt den trykte litteraturen. Dette er bakgrunnen for basen «Norges digitale jusbibliotek- Jusbiblioteket™» som er en samlende database over den juridiske litteraturen. Det lenkes til dokumenter online, både i åpne baser/nettressurser og abonnementsbaser. Trykte bøker i salg har lenke for kjøp.

 

Gammel metode

Utfordringer med gammel arbeidsmetode:

 • Tidkrevende søking
 • Krever inngående kjennskap til innholdet i jusbasene
 • Får kun søkt i baser en abonnerer på

 

Moderne metode

Abonnement på Jusbiblioteket hjelper deg med:

 • Referanse til juridisk utdrag og litteraturlister
 • Viser til både trykt og digital litteratur, ny og gammel
 • Spesifikke søk på lovhenvisninger og domsreferanser

Jusbiblioteket - En innovativ samlende tjeneste - ALT i ETT!

Skal du FINNE, KJØPE, LÅNE eller ha referanse til JURIDISK UTDRAG? Jusbiblioteket" hjelper deg med å finne både TRYKT og DIGITAL litteratur.
DET UNIKE er at Jusbiblioteket samler all informasjon om en bok eller artikkel på et skjermbilde. Se eksempel her:


Klikk på bildet for større format.

 

Jusbiblioteket lenker til mer enn 60 nettressurser

En bok- eller artikkelpost har lenker til flere relevante kilder. Når materialet finnes i både en åpen ressurs og abonnementsbase, lenkes det til begge ressursene, hvilken ressurs du ønsker å gå til er valgfritt.

Her er eksempel på åpne og abonnementsressurser som Jusbiblioteket lenker til:

 • Bøker og artikler har lenker til abonnementsbaser som
   • Juridika
   • Lovdata Pro
   • Rettsdata
   • DJØF forlag
 • Andre databaser
   • Idunn
   • Oria
   • Nasjonalbiblioteket
   • Mange åpne nettressurser
 • Bøker, særtrykk og artikler i salg lenker til
   • Akademika
   • E-bøker
    • Allvit
    • E-bok.no
   • Idunn: for artikler
   • Bokanmeldelse
   • Innholdsfortegnelse

 

Jusbiblioteket viser litteratur i trykte og digitale ressurser - du får det lille ekstra!

Klikk på bildet for større format.

 

Flere eksempel fra Jusbiblioteket ser du her:

Unike søk etter litteratur om en dom

Her er det søkt etter informasjon om Høyesterettsdommen «HR-2016-2554-P» og treffet viser selve dommen og artikler som er i abonnementsbasene Juridika, Lovdata Pro og Rettsdata og i åpne baser som Brage og Idunn Open Access.

Klikk på bildet for større format.

 

Søk på forfatter

Her ser du hvordan trefflisten ser ut etter søkt på forfatteren Morten Holmboe. Trefflista er sortert med den nyeste litteraturen øverst og viser de nyeste treffene.

Klikk på bildet for større format.

 

Bruker sier

Innhold

Jusbiblioteket - 33 000 registreringer fra 1836 til i dag

Vi har lagt ned et omfattende arbeid med å registrere juridiske publikasjoner, samt at vi lenker til online ressurser for at du skal spare tid når du søker i databasen vår. Postene har direktelenker til åpne nettressurser og abonnementsbaser som Nasjonalbiblioteket, Idunn, Juridika, Karnov, Lovdata Pro og Rettsdata.

Jusbiblioteket er en abonnementstjeneste. Vi registrerer den bibliografiske informasjonen som tittel, forfatter, utgiver, år, omfang og emne med mer. I tillegg har artikler ofte med innledningen som er fritekstsøkbar.

Trykte bøker og artikler er viktige kilder. Derfor legger vi ned like mye arbeid i å registrere disse og lenker til bøker som er i salg.

Kontakt oss for en uforpliktende presentasjon.

 

Unik tjeneste

Spare tid og få treff i flere databaser i et søk

Det unike med «Norges digitale jusbibliotek»™ er at du får treff på bøker og artikler i nettressurser og databaser selv om du ikke har abonnement på basene.

Alle får se informasjon om bøkene og artiklene. Direktelenker for lesing av dokumentene virker kun for abonnenter av databasene.

Jusbiblioteket gir deg informasjon om bøker og artikler innen et bestemt emne, om en lovparagraf eller for eksempel en høyesterettsdom. Se eksempel på et konkret søk lenger opp på siden.

Postene kan lastes ned og brukes direkte i et juridisk utdrag eller som referanseliste til en bok eller artikkel. Se bildet under her:

 

Vil du vite mer om Jusbiblioteket eller få to ukers prøveperiode?

Fyll inn og vi kontakter deg

 

Se Jusbiblioteket i praksis:

 

Halver søketiden - Søk samtidig i Jusbiblioteket og lokal boksamling

Vi kan hjelpe med metadata
Ønsker du å få oversikt over din eller boksamlingen til din arbeidsplass ved å registrere bøkene i en database? Vi har metadata for norsk juridisk litteratur og kan hjelpe deg med å registrere bøker, tidsskrifter og juridiske serier. Våre bokposter har emneord og klasseinndeling som forenkler registreringen.

Forenkle registrering av nye bøker - Gratis metadata for abonnenter
Som abonnent av Norges digitale jusbibliotek får du tillatelse til å laste ned vår informasjon om nye bokutgivelser til deres lokale database.

Biblioteksystemet Tidemann
Norges digitale jusbibliotek benytter biblioteksystemet Tidemann som bygger på internasjonale standarder og leveres av Bibliotekservice. Tidemann har app for søk og utlån. Tidemann er en komplett bibliotekmodul som er enkel å registrere i. Vi viser deg gjerne Tidemann i praksis.

Søk samtidig i deres lokale bokbase og i hele Jusbiblioteket
Ved bruk av Tidemann biblioteksystem for deres boksamling er det mulig å søke i hele Jusbiblioteket samtidig. Det er også mulig å velge kun en av basene. Ved samsøk i lokal bokbase og Jusbiblioteket vil lokale treff være hvite og treff i Jusbiblioteket lyserøde.