Nyhetsbrev

SPAR TID og få nyhetsbrevet
«Rettsinfo Informerer»:

Nyhetene samles fra mer enn 30 ressurser om nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk av lover
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Saker fra Arbeidsretten
  • Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet:

 

Eksempel på nyhetsbrev

Her ser du utsnitt av vårt ukentlige nyhetsbrev.

For fullversjonen med alle nye bøker, tidsskrifter, artikler, dommer, høringer, lovproposisjoner m.m. meld deg på vårt nyhetsbrev.

Jobbe mer digitalt? – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digitale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur også fra hjemmekontoret.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang: Susanne Mysen

Bøker

Klikk på bokforsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

Tidsskrifter

Klikk på forsiden på tidsskriftet og få oversikt over artiklene i heftet. De nyeste utgivelsene er til venstre. Du får se registreringene i Jusbiblioteket:

 

Høyesterett - dommer

Sivile saker

Ansvar etter bilansvarsloven for parkert bil - HR-2021-822-A, (sak nr. 20-012309SIV-HRET) : 19. april 2021 avsa Høyesterett dom
En bil som sto parkert i en carport mellom to boliger, kom i brann som følge av feil ved bilens elektriske anlegg. De to boligene ble påført betydelige skader.

Straffesaker

Straffutmåling ved brudd på besøksforbud - HR-2021-847-A, (sak nr. 21-004563STR-HRET) : 20. april 2021 avsa Høyesterett dom
En 47 år gammel far hadde brutt tre besøksforbud ilagt til beskyttelse av hans tre eldste barn. Ved straffutmålingen la Høyesterett i skjerpende retning særlig vekt på sakens forhistorie.

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

NOU 2021: 6 - Myndighetenes håndtering av koronapandemien
24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien.

Prop. 187 L (2020–2021) - Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
Proposisjonen inneholder forslag om forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven fram til 10. november 2021.

Høringer – regjeringen.no

Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt mv.
Finansdepartementet sender med dette på høring gjennomføring av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt mv.

Annet fra Regjeringen

Følg og med på Regjeringens siden om Koronasituasjonen her.

Lensmann blir politistasjonssjef
Regjeringen har besluttet å erstatte tittelen «lensmann» med en kjønnsnøytral tittel slik Stortinget har bestemt. Tittelen «lensmann» endrer navn til «politistasjonssjef». Betegnelsene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» endrer navn til «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon».

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Tvist vedrørende Landsoverenskomsten for elektrofagene § 4B - Produktivitetslønn
AR-2021-12 : 29. april 2021 avsa Arbeidsretten: Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet (Advokat Andreas van den Heuvel) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Ørnulf Wiig Installasjon AS (Advokat Torunn Margrethe Hardeland)

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Nærskoleprinsippet ved kommunesammenslåing (2020/2915) : 26. april 2021 uttalte Sivilombudsmannen
Saken gjelder grunnskoleelevers rett til å gå på «nærskolen» etter sammenslåing av kommuner, og er tatt opp av eget tiltak. Avhengig av de geografiske forholdene, kan videreføring av tidligere skoleforskrifter etter kommunesammenslåing stride mot retten til å gå på nærskolen i kommunen etter opplæringslova § 8-1 første ledd.

Særtrykk av lover

Her er de siste særtrykkutgivelsene: