Nyhetsbrev

SPAR TID og få nyhetsbrevet
«Rettsinfo Informerer»:

Nyhetene samles fra mer enn 30 ressurser om nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk av lover
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Saker fra Arbeidsretten
  • Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet:

 

Eksempel på nyhetsbrev

Her ser du utsnitt av vårt ukentlige nyhetsbrev.

For fullversjonen med alle nye bøker, tidsskrifter, artikler, dommer, høringer, lovproposisjoner m.m. meld deg på vårt nyhetsbrev.

Jobbe mer digitalt? – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digitale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur også fra hjemmekontoret.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang: Susanne Mysen

Bøker

Klikk på bokforsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

Tidsskrifter

Klikk på forsiden på tidsskriftet og få oversikt over artiklene i heftet. De nyeste utgivelsene er til venstre. Du får se registreringene i Jusbiblioteket:

 

Høyesterett - dommer

Sivile saker

Tilbakekall av førerett på grunn av manglende edruelighet - HR-2021-2050-A, (sak nr. 21-036835SIV-HRET) : 21. oktober 2021 avsa Høyesterett dom
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim) mot A (advokat Thomas Frøberg)
En 25 år gammel mann fikk tilbakekalt føreretten på grunn av manglende edruelighet, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd. Grunnlaget var bruk og oppbevaring av cannabis.

Straffesaker

Spørsmål om forvaring eller tidsbegrenset fengselsstraff for ung lovbryter - HR-2021-1963-A, (sak nr. 21-088512STR-HRET) : 7. oktober 2021 avsa Høyesterett dom
En mann som var 19 ½ år på gjerningstidspunktene, var dømt for i løpet av én drøy måned å ha tent på tre garasjer i nabolaget der han bodde. Den ene brannstiftelsen kunne ført til tap av menneskeliv, mens de øvrige to førte til store materielle ødeleggelser.

Kjennelser

Lagmannsrettens ankenektelse i alvorlig straffesak - HR-2021-2058-A, (sak nr. 21-096814STR-HRET) : 21. oktober 2021 avsa Høyesterett dom
I samsvar med partenes felles påstand opphevet Høyesterett lagmannsrettens beslutning om å nekte tiltaltes anke fremmet til behandling.
Saken gjaldt to tilfeller av voldtekt i et kjæresteforhold. Tiltalen omfattet også kroppsskader som skulle være påført fornærmede i sammenheng med voldtektene.

Høringer – regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)
22.10.2021 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Annet fra Regjeringen

Følg og med på Regjeringens siden om Koronasituasjonen her.

Forlenger koronatiltak i arbeidslivet ut året
Pressemelding | 18.10.2021 | Arbeids- og sosialdepartementet
Regjeringen foreslår å forlenge koronaordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende ut 2021.

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Lønnsforhandlinger og -reguleringer etter Riksavtalen § 3.1 - AR-2021-33 : 20. oktober 2021 avsa Arbeidsretten dom
Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet (Advokat Håkon Angell Advokat Lornts Nagelhus) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Reiseliv, 2. Select Service Partner AS, 3. Compass Group AS (Advokat Aleksander Rød)

Uttalelser fra Sivilombudet

Eget tiltak − saksbehandlingstiden hos namsmennene i saker om utlegg og gjeldsordning - (2020/3898) : 11. oktober 2021 uttalte Sivilombudet
Sivilombudet tok på generelt grunnlag opp med Politidirektoratet namsmennenes saksbehandlingstid i saker om utlegg og gjeldsordning. Bakgrunnen var at ombudet de siste to til tre årene hadde mottatt flere klager fra enkeltpersoner over lang, til dels svært lang, behandlingstid hos flere av namsmennene i disse sakene.

Særtrykk av lover