Om Rettsinfo.no

Gründer Susanne Mysen

Susanne Mysen er grunnlegger av Rettsinfo.no AS og har mer enn 25 års erfaring med søking og gjenfinning av juridisk informasjon og kildemateriale. 8 år i ulike departement (Næringsdepartementet og UD) og 19 år i Advokatfirmaet Wiersholm AS.

Kompetanse
Denne bakgrunnen gjør Susanne til en av landets mest erfarne reseachere innenfor det juridiske kildeområdet. Hun har deltatt i flere bokutgivelser med å lage litteraturlister og andre registre.

I tillegg har Susanne holdt søkekurs og kurs i bruk av spesifikke baser som gjenfinning av stortingsforhandlinger og lovforarbeider.

Store norske juridiske databaser har benyttet seg av Susannes brede kompetanse ved at hun har vært testperson ved omlegging av baser. Juridika benyttet seg også av hennes erfaring. I den forbindelse har Susanne kommet med en uttalelse om Juridika på Universitetsforlagets blogg.

Formål
Susanne vet at informasjonssøking ofte tar lang tid og krever inngående kjennskap til innhold i et hav av juridiske kilder. Rettsinfo samler og viser deg til rett kilde og sparer deg for leting i mange kilder.

Susanne vil hjelpe deg så du kan effektivisere din hverdag ved å spare på litteratursøk.

Referanser

caret-down caret-up caret-left caret-right
Andreas Møller, Advokat Advokatfirmaet Møller

Jeg fant rettskildekurset nyttig og anbefaler alle jurister å gjennomføre det for å få en nødvendig oversikt og innføring i juridiske rettskilder som per i dag enten er utilgjengelig eller vanskelig å finne frem til på nett.

 

Hedvig Svardal, Advokat Advokatfirmaet Svardal

Jusbiblioteket sparer meg for mye tid med å lete frem aktuelle rettskilder, gir en bra oversikt over hvor jeg finner relevant litteratur, enkelt og greit.
I Jusbiblioteket finner jeg litteratur jeg kan lese omgående. Tidligere måtte jeg bestille lån og vente før jeg kunne hente bøkene på folkebiblioteket.

Arvid Aage Skaar, Dr. juis Universitetet i Oslo

I 2006 utga Wiersholm boka «Norsk skatteavtalerett». Under dette arbeidet kom Susanne Mysen med innspill til nyttige registre. Susanne lagde litteraturlisten og de andre kilderegistrene i boka som er med på å høyne bokas kvalitet. I tillegg gjorde hun gjorde henvisningene i boka enhetlige.

Katrine Håtuft Høylandskjær, Advokat Advokatfirmaet Møller

For min del var rettskildekurset en oppvekker. Det gikk først opp for meg under kurset hvor lite jeg egentlig vet om de ulike juridiske kildene vi har og hvor de er å finne – og det er ikke så rart at jeg er forvirret i å følge kursholder. Susanne har stødig kunnskap, lang erfaring og er flink til å formidle. Anbefaler kurset til alle som jobber med juridiske kilder i det daglige.

Olav Kolstad, Partner Advokatfirmaet Schjødt

Som redaktør av boken «Misbruk av en dominerende stilling» (2007) fikk jeg uvurderlig hjelp av Susanne Mysen med utarbeidelsen av registre til boken, og med utarbeidelsen av et enhetlig system for henvisninger til litteratur, dommer m.v. Det kan for en leser som ønsker å finne hvor et konkret tema eller en konkret dom behandles i en bok være krevende å orientere seg. Lett tilgjengelige og brukervennlige registre og enhetlige henvisninger bidrar til å øke den praktiske nytte av en fagbok. Susanne Mysen bidro sterkt til å heve bokens nytteverdi.

Daniel Morken Farstad, Student Masterprogrammet i rettsvitenskap, UiO

Deltok på seminar der Rettsinfo holdt innlegg om kildesøk i stortingsforhandlinger. Hadde selv jobbet med de samme søkemotorene som vitenskapelig assistent, men innlegget til Rettsinfo lærte meg svært mye nytt på kort tid. Det er tydelig at de er i besittelse av spesialkunnskap som bare lang erfaring kan gi. Denne kunnskapen ble videreformidlet på en praktisk og effektiv måte!

Renathe Johnsen, Student NKI

Jeg synes kurset til Rettsinfo gir en veldig god oversikt, og en god innføring i lovprosessen og i rettskildesøk. Kurset var veldig lærerikt, og Susanne sitter med mye kunnskap som hun er veldig flink å videreformidle på en enkel måte.

Ane Vangen, Student NKI

Kursene til Rettsinfo er veldig nyttige og interessante. Alle jurister og advokatsekretærer vil ha godt av å gjennomføre disse kursene. Dette er gull verdt for alle som bruker og trenger oversikt over rettskilder i arbeidshverdagen.

Viken fylkesbibliotek

Viken fylkesbibliotek arrangerte en kursdag for folkebibliotekene og deltagerne fikk en grundig innføring i lovens gang og med relevante eksempler i blant annet Lovdata Pro. Vi gjennomførte dette i Teams på grunn av koronarestriksjoner og det fungerte bra, med gode tilbakemeldinger, men alle ønsket selvfølgelig at vi kunne ha møttes fysisk for en grundigere diskusjon rundt relevante problemstillinger.

Rettsinfo.no i media

Jusbibliotekaren som ble gründer

"Bibliotekaren" er fagbladet for Bibliotekarforbundet. I tillegg til nyheter fra forbundet inneholder bladet generelle bibliotekfaglige artikler. Susanne Mysen ble intervjuet og artikkelen står i Bibliotekaren nr. 1 2021.

Les intervjuet her: side 1 og side 2 og 3.
Hele bladet ligger  hos utgiveren.

Bok og bibliotek intervjuer gründeren

Susanne Mysen holdt foredrag for folkebibliotekene i Viken fylkeskommune via Teams. Her var "Bok og Bibliotek" deltager og intervjuet  Susanne Mysen etterpå. Intervjuet stod i "Bok og Biblioteket" nr 2 2021. Klikk på artikkelen for større bilde:

 

Lanserer nytt digitalt jusbibliotek

Norges digitale jusbibliotek ble lansert i august 2019. Jusbiblioteket forenkler søking etter juridisk litteratur og vise deg hvor du finner artikler og bøker, både på det åpne nettet og i abonnementsbaser. Det stod om lanseringen på Advokatbladets nettside. Artikkelen stod også i Advokatbladet nr 6 2019.