Brukere om oss

caret-down caret-up caret-left caret-right
Steinar Nyrud, Partner i Advokatfirmaet Nyrud

I en travel hverdag er det utfordrende å holde seg oppdatert på innhold i de juridiske betalingsbasene og ikke minst å bli kjent med nye relevante kilder. Rettskildekurset ga meg en god oversikt over kilder som gir meg en bedre digital arbeidsflyt. I tillegg fant jeg de generelle søketipsene nyttige.

Andreas Møller, Advokat, Advokatfirmaet Møller

Jeg fant kurset nyttig og anbefaler alle jurister å gjennomføre det for å få en nødvendig oversikt og innføring i juridiske rettskilder som per i dag enten er utilgjengelig eller vanskelig å finne frem til på nett.

Katrine Håtuft Høylandskjær, Advokat, Advokatfirmaet Møller

For min del var rettskildekurset en oppvekker. Det gikk først opp for meg under kurset hvor lite jeg egentlig vet om de ulike juridiske kildene vi har og hvor de er å finne – og det er ikke så rart at jeg er forvirret i å følge kursholder. Susanne har stødig kunnskap, lang erfaring og er flink til å formidle. Anbefaler kurset til alle som jobber med juridiske kilder i det daglige.

Hedvig Svardal, Advokat, Svardal Advokatfirma

Susanne Mysen sitt kurs gir en god oversikt i jungelen av registre og kilder som finnes, hun vet hva hun snakker om. Jeg skulle ha en eldre bok som ikke var i salg og ikke lå i en av de juridiske abonnementsbasene og søkte og fant boka i Jusbiblioteket med lenke til boka på det åpne nettet. Tidligere hadde jeg trolig bestilt den på folkebiblioteket og måttet vente før jeg kunne hente boka.

Olav Kolstad, Partner, Advokatfirmaet Schjødt

Som redaktør av boken "Misbruk av en dominerende stilling" fikk jeg uvurderlig hjelp av Susanne Mysen med utarbeidelsen av registre til boken, og med utarbeidelsen av et enhetlig system for henvisninger til litteratur, dommer m.v. Det kan for en leser som ønsker å finne hvor et konkret tema eller en konkret dom behandles i en bok være krevende å orientere seg. Lett tilgjengelige og brukervennlige registre og enhetlige henvisninger bidrar til å øke den praktiske nytte av en fagbok. Susanne Mysen bidro sterkt til å heve bokens nytteverdi.

Hadi Strømmen Lile, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Susanne Mysen er en meget pedagogisk og kunnskapsrik underviser med tung kompetanse og lang erfaring. Hun guidet studentene mine gjennom et svært uoversiktlig og kaotisk landskap med kyndig trygghet, humor, pedagogiske sensitivitet og masse gode eksempler og forklaringer. Jeg lærte masse nytt selv også, ikke minst om ulike databaser, hvordan man skal bruke dem, finne fram og hva som er styrker og svakheter med ulike verktøy. Susanne gir studentene praktisk nyttig og arbeidsrelevant kunnskap om juss og det å finne fram i rettskilder. Jeg tror kursene er relevant på alle nivåer. Studentene mine var i alle fall svært fornøyde og glade og følte at de fikk svært verdifull kunnskap som de kunne ta med seg videre både i jobb og til eksamen.

Arvid Aage Skaar, Professor, Universitetet i Oslo

I 2006 utga advokatfirmaet Wiersholm under ledelse av undertegnede boken "Norsk skatteavtalerett" på Gyldendal Akademisk Forlag (ca 900 sider). I forbindelse med dette arbeidet kom Susanne Mysen med mange nyttige innspill til registrene i boken. Hennes arbeid med å lage litteraturlisten og de andre kilderegistrene i boken, var med på å høyne bokens kvalitet. I tillegg gjorde hun gjorde henvisningene i boken enhetlige.

Daniel Morken Farstad - Student, masterprogrammet i rettsvitenskap, UiO

Deltok på seminar der Rettsinfo holdt innlegg om kildesøk i stortingsforhandlinger. Hadde selv jobbet med de samme søkemotorene som vitenskapelig assistent, men innlegget til Rettsinfo lærte meg svært mye nytt på kort tid. Det er tydelig at de er i besittelse av spesialkunnskap som bare lang erfaring kan gi. Denne kunnskapen ble videreformidlet på en praktisk og effektiv måte!

Ane Vangen, NKI student

Som NKI student fant jeg kursene til Rettsinfo.no veldig nyttige og interessante. Alle jurister og advokatsekretærer vil ha nytte av å gjennomføre disse kursene. Dette er gull verdt for alle som bruker og trenger oversikt over rettskilder i arbeidshverdagen.

Renathe Johnsen, NKI student

Jeg syns kurset til Rettsinfo gir en veldig god oversikt, og en god innføring i lovprosessen og i rettskildesøk. Kurset var veldig lærerikt, og Susanne sitter med mye kunnskap som hun er veldig flink å videreformidle på en enkel måte.

Lillestrømbibliotekene

Rettsinfo holdt kurset «Innføring i lov og rett» for Lillestrømbibliotekene. Kurset var praktisk og veldig «matnyttig». Først fikk vi en teoretisk gjennomgang av lovens saksgang og dokumenter. Denne kunnskapen hjelper oss når vi skal finne fram rettslig materiale for lånerne. Deretter fikk vi en praktisk visning av Lovdata Pro og åpne nettressurser som vi kan formidle til lånerne.

Viken fylkesbibliotek

Viken fylkesbibliotek arrangerte en kursdag for folkebibliotekene og deltagerne fikk en grundig innføring i lovens gang og med relevante eksempler i Lovdata Pro. Vi gjennomførte dette i Teams på grunn av koronarestriksjoner og det fungerte bra, med gode tilbakemeldinger, men alle ønsket selvfølgelig at vi kunne ha møttes fysisk for en grundigere diskusjon rundt relevante problemstillinger.

Rettsinfo.no i media

Jusbibliotekaren som ble gründer

"Bibliotekaren" er fagbladet for Bibliotekarforbundet. I tillegg til nyheter fra forbundet inneholder bladet generelle bibliotekfaglige artikler. Susanne Mysen ble intervjuet og artikkelen står i Bibliotekaren nr. 1 2021.

Les intervjuet her: side 1 og side 2 og 3.
Hele bladet ligger  hos utgiveren.

Bok og bibliotek intervjuer gründeren

Susanne Mysen holdt foredrag for folkebibliotekene i Viken fylkeskommune via Teams. Her var "Bok og Bibliotek" deltager og intervjuet  Susanne Mysen etterpå. Intervjuet stod i "Bok og Biblioteket" nr 2 2021. Klikk på artikkelen for større bilde:

 

Lanserer nytt digitalt jusbibliotek

Norges digitale jusbibliotek ble lansert i august 2019. Jusbiblioteket forenkler søking etter juridisk litteratur og vise deg hvor du finner artikler og bøker, både på det åpne nettet og i abonnementsbaser. Det stod om lanseringen på Advokatbladets nettside. Artikkelen stod også i Advokatbladet nr 6 2019.

 

 

 

Gründer Susanne Mysen


Susanne Mysen er grunnlegger av Rettsinfo.no AS og har mer enn 25 års erfaring med søking og gjenfinning av juridisk informasjon og kildemateriale. 8 år i ulike departement (Næringsdepartementet og UD) og 19 år i Advokatfirmaet Wiersholm AS.

Kompetanse
Denne bakgrunnen gjør Susanne til en av landets mest erfarne reseachere innenfor det juridiske kildeområdet. Hun har deltatt i flere bokutgivelser med å lage litteraturlister og andre registre.

I tillegg har Susanne holdt søkekurs og kurs i bruk av spesifikke baser som gjenfinning av stortingsforhandlinger og lovforarbeider.

Store norske juridiske databaser har benyttet seg av Susannes brede kompetanse ved at hun har vært testperson ved omlegging av baser. Juridika benyttet seg også av hennes erfaring. I den forbindelse har Susanne kommet med en uttalelse om Juridika på Universitetsforlagets blogg.

Formål
Susanne vet at informasjonssøking ofte tar lang tid og krever inngående kjennskap til innhold i et hav av juridiske kilder. Rettsinfo samler og viser deg til rett kilde og sparer deg for leting i mange kilder.

Susanne vil hjelpe deg så du kan effektivisere din hverdag ved å spare på litteratursøk.