Rettsinfo deltar på TechTorget 2021

TechTorget – hvor advokater møter moderne IT-løsninger

Arrangeres 11. mars 2021 digitalt. Det er fokus på å presentere og å vise IT generelt og IT-løsninger som kan forenkle advokatbransjens arbeidsprosesser og hverdag. Rettsinfo kan vise hvordan effektive litteratursøk kan utføres. I tillegg kan Rettsinfo forenkle innkjøp og registrering av nye bøker.

Les mer om TechTorget her