Finnes NYE juridiske bøker online?

Kjenner du innholdet i Allvit – Juridika – Rettsdata? Hvordan holder du deg ajour om nye bøker? Og hvilke av disse er tilgjengelig online? I Norge har vi to baser som har bøker online fra … Les mer