Hemmeligheten med smarte rettskildesøk

Vi kjenner alle Lovdata Pro, Karnov, Rettsdata og Juridika som bl.a. inneholder juridiske artikler og bøker, men ingen av disse er komplette når det gjelder litteratur. Den juridiske litteraturen finner man også i databaser som … Les mer

Halvere tiden du bruker på juridiske litteratursøk?

– Se morgendagens muligheter i dag! Søk samtidig i din lokale bokbase og i Jusbiblioteket; som viser til mer enn 40 nettressurser! «Norges digitale jusbibliotek» (Jusbiblioteket) og Tidemann biblioteksystem gir deg mulighet for å halvere … Les mer

Hvorfor Norges digitale jusbibliotek?

Rettskilde- og juridiske litteratursøk er tidkrevende. For å finne det lille ekstra er det mange kilder å søke i: betalingsbasene Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata, Allvit, Idunn og åpne ressurser som Nasjonalbiblioteket, Oria og googling. Jusbiblioteket … Les mer

Jusbibliotekaren som ble gründer

Susanne bruker sin biblioteks- og juskompetanse for å hjelpe jurister ved å forenkle gjenfinning av digital juslitteratur. Firmaet Rettsinfo.no holder kurs i blant annet gjenfinning av rettskilder og lovforarbeider i tillegg til å drifte databasen … Les mer