Hvorfor Norges digitale jusbibliotek?

Rettskilde- og juridiske litteratursøk er tidkrevende. For å finne det lille ekstra er det mange kilder å søke i: betalingsbasene Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata, Allvit, Idunn og åpne ressurser som Nasjonalbiblioteket, Oria og googling. Jusbiblioteket … Les mer

Jusbibliotekaren som ble gründer

Susanne bruker sin biblioteks- og juskompetanse for å hjelpe jurister ved å forenkle gjenfinning av digital juslitteratur. Firmaet Rettsinfo.no holder kurs i blant annet gjenfinning av rettskilder og lovforarbeider i tillegg til å drifte databasen … Les mer