Rettsinfo deltar på TechTorget 2021

Arrangeres 11. mars 2021 digitalt. Det er fokus på å presentere og å vise IT generelt og IT-løsninger som kan forenkle advokatbransjens arbeidsprosesser og hverdag. Rettsinfo kan vise hvordan effektive litteratursøk kan utføres. I tillegg … Les mer

Finnes NYE juridiske bøker online?

Kjenner du innholdet i Allvit – Juridika – Rettsdata? Hvordan holder du deg ajour om nye bøker? Og hvilke av disse er tilgjengelig online? I Norge har vi to baser som har bøker online fra … Les mer