Hemmeligheten med smarte rettskildesøk

Vi kjenner alle Lovdata Pro, Karnov, Rettsdata og Juridika som bl.a. inneholder juridiske artikler og bøker, men ingen av disse er komplette når det gjelder litteratur. Den juridiske litteraturen finner man også i databaser som … Les mer

Halvere tiden du bruker på juridiske litteratursøk?

– Se morgendagens muligheter i dag! Søk samtidig i din lokale bokbase og i Jusbiblioteket; som viser til mer enn 40 nettressurser! «Norges digitale jusbibliotek» (Jusbiblioteket) og Tidemann biblioteksystem gir deg mulighet for å halvere … Les mer

Hvorfor Norges digitale jusbibliotek?

Rettskilde- og juridiske litteratursøk er tidkrevende. For å finne det lille ekstra er det mange kilder å søke i: betalingsbasene Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata, Allvit, Idunn og åpne ressurser som Nasjonalbiblioteket, Oria og googling. Jusbiblioteket … Les mer

Jusbibliotekaren som ble gründer

Susanne bruker sin biblioteks- og juskompetanse for å hjelpe jurister ved å forenkle gjenfinning av digital juslitteratur. Firmaet Rettsinfo.no holder kurs i blant annet gjenfinning av rettskilder og lovforarbeider i tillegg til å drifte databasen … Les mer

Rettsinfo holder foredrag på TechTorget

Arrangementet 11. mars 2021 er heldigitalt. Det er fokus på å presentere og å vise IT generelt og IT-løsninger som kan forenkle advokatbransjens arbeidsprosesser og hverdag. Rettsinfo er tilstede med stand for å vise hvordan … Les mer

Jusbransjen satser på digitale løsninger

Er juslitteraturen glemt? Kan søking etter juslitteratur og rettskilder også forenkles? Jeg, Susanne Mysen, har søkt etter juslitteratur og rettskilder for advokater og jurister i mer enn 25 år. Jeg vet at litteratursøk er tidkrevende. For … Les mer

Rettsinfo deltar på TechTorget 2021

Arrangeres 11. mars 2021 digitalt. Det er fokus på å presentere og å vise IT generelt og IT-løsninger som kan forenkle advokatbransjens arbeidsprosesser og hverdag. Rettsinfo kan vise hvordan effektive litteratursøk kan utføres. I tillegg … Les mer

Finnes NYE juridiske bøker online?

Kjenner du innholdet i Allvit – Juridika – Rettsdata? Hvordan holder du deg ajour om nye bøker? Og hvilke av disse er tilgjengelig online? I Norge har vi to baser som har bøker online fra … Les mer

«Norges digitale jusbibliotek» er lansert

Lei av å bruke tid på rettskildesøk etter litteratur i base etter base? Rettsinfo forenkler letingen for deg. Formålet er å samle informasjon all juridisk litteratur på et sted og lenke til hvor litteraturen finnes … Les mer